Писмата които никога не изпратих

Какво прочетох през юни 2020 г.?

Пъстър книжен юни, който не усетих кога се изтърколи. Покрай ПроЛетния базар на книгата и постепенното завръщане към обичайния ритъм на живот новите заглавия…

Read more